top of page

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning


Per 1 januari 2023 treedt een nieuwe wet in werking die regelt dat ongehuwde en niet-geregistreerd partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder bij erkenning van een kind. Nu dient men dit zelf te regelen.


Situatie tot aan 31 december 2022 De moeder heeft vanaf de geboorte van rechtswege het gezag over haar kind. Onder de oude wet die gezag regelt, kan het gezag enkel worden verkregen wanneer de ouders dit tezamen aanvragen en de (juridisch)moeder van het kind daarvoor toestemming geeft. Hetgeen vaak voor veel problemen zorgt.

Je ziet vaak dat ouders het kind samen gaan erkennen, maar vervolgens vergeten het gezamenlijk gezag aan te vragen. Het resultaat daarvan is dat vaak de vader -dit kan uiteraard ook de (mee)moeder zijn- formeel niets te zeggen heeft over zijn kind. Het gezamenlijk gezag is al vereist bij de simpelste dingen, zoals een reisdocument aanvragen of inschrijven op een (basis)school.

Wanneer ouders nog samen zijn, levert dit niet vaak problemen op. Dit is echter anders wanneer de ouders uit elkaar besluiten te gaan.

Situatie vanaf 1 januari 2023 Per 1 januari 2023 is dit niet meer het geval. Vanaf dat moment verkrijgen ongehuwde en niet-geregistreerd partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij de erkenning van het kind. Deze wettelijke regeling sluit in ieder geval beter aan bij de maatschappelijke realiteit waarin steeds meer ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen krijgen. Ongehuwde ouders worden dan op het punt van het gezag gelijk gesteld aan gehuwde ouders.


Heeft u vragen over de wetswijziging of wilt u advies over het gezamenlijk ouderlijk gezag? Neem dan contact met ons op.

Kommentare


Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page