Consigliera Advocatuur is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en neemt derhalve geen derdengelden in ontvangst.