top of page

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over het kindgebonden budget


In januari 2015 werd het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd. Voor de toenmalige wijze van alimentatie berekenen was de uitkomst vaak dat er ineens geen kinderalimentatie hoefde te worden betaald, omdat de kosten van de kinderen gedekt werden door het kindgebonden budget. Hiermee ontliep de niet‑verzorgende ouder in feite de alimentatieverplichting, omdat de overheid daarvoor in de plaats middels het kindgebonden budget zou voorzien in de kosten van de kinderen.

Vervolgens ontstond er rechtsongelijkheid omdat de diverse rechtbanken in Nederland verschillend omgingen met de wijze van berekening van alimentatie.

Bij arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011, NJ 2015/465) heeft de Hoge Raad aan die rechtsongelijkheid een einde gemaakt. In dat arrest heeft zij beslist dat het kindgebonden budget moet worden opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder. Dat brengt mee dat met het kindgebonden budget dus niet volledig in de kosten van de kinderen mag worden voorzien.

Uiteraard heeft de toekenning van kindgebonden budget ook invloed bij het vaststellen van de te betalen partneralimentatie. Ook daarover bestond rechtsongelijkheid binnen de rechtbanken in Nederland.

De vraag was of bij het bepalen van partneralimentatie het kindgebonden budget ook opgeteld moet worden bij het inkomen van de verzorgende ouder of is het enkel een voorziening om te voorzien in de kosten van de kinderen?

Dit is van belang omdat het recht op partneralimentatie enkel bestaat als de ander niet in staat is om met het eigen inkomen te voorzien in de eigen kosten van levensonderhoud. Dan is het natuurlijk wel relevant om te weten of hier het kindgebonden budget bij mag worden opgeteld.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Jan en Anne gaan scheiden. Er wordt vastgesteld dat Anne een behoefte heeft van € 1.500,00 netto per maand. Zij heeft een inkomen van € 1.300,00 netto per maand en ontvangt daarnaast een kindgebonden budget van € 340,00 per maand. Als het kindgebonden budget bij haar inkomen moet worden opgeteld, heeft zij in feite een inkomen van € 1.640,00 netto per maand en hiermee kan zij in haar eigen behoefte voorzien. In dat geval krijgt Anne geen partneralimentatie. Als het kindgebonden budget niet meetelt heeft zij een inkomen van € 1.300,00 netto per maand en zou zij behoefte hebben aan een partneralimentatie van € 200,00 netto per maand.

De expertgroep alimentatienormen was van mening dat het te ontvangen bedrag aan kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop wordt gezien als inkomen.

Diverse gerechtshoven hadden een ander oordeel: Voor de bepaling van de financiële behoefte van de partijen wordt het te ontvangen bedrag niet meegenomen bij het inkomen. Het Gerechtshof Den Haag heeft hier prejudiciële vragen over gesteld bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan.

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:1273) geoordeeld dat het kindgebondenbudget in het leven is geroepen om gezinnen met een lager inkomen te ondersteunen in de kosten levensonderhoud van de minderjarige kinderen. Deze motivatie staat daardoor haaks op de stelling dat het kindgebondenbudget kan worden aangewend als bijdrage in de kosten van de ontvangende partij. Het kindgebondenbudget dient hierdoor niet meegerekend te worden in de draagkracht van de ontvangende partij. Ook niet in de draagkracht van de alimentatiebetalende partij!

De Hoge Raad is van mening dat het kindgebondenbudget aan de kinderen moet worden besteed en niet voor andere uitgaven. Deze stelling staat dan wel haaks op het feit dat in oktober 2015 het kindgebondenbudget niet dient te worden verrekend met de behoefte bepaling van de kosten levensonderhoud van de kinderen.

Waar het kindgebonden budget bij de berekening van de kinderalimentatie dus wel wordt opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder, wordt dit bij de berekening van de partneralimentatie buiten beschouwing gelaten.

Voor vragen over de hoogte van de door u te betalen of te ontvangen partneralimentatie kunt u contact met ons opnemen op 046-4515221 of info@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page