top of page

Rechtbank doet uitspraak over het inhalen van min-uren door medewerkers van Wibra


Op maandag 5 juli jl. heeft de Rechtbank Gelderlanduitspraak gedaan over het al dan niet inhalen van min-uren door werknemers met flexibele contracten van de Wibra. Volgens de rechtbank is het toegestaan om min-uren te laten inhalen, ook tijdens de corona-pandemie.


De rechter in deze zaak is van oordeel dat Wibra de min-uren die tijdens de corona lockdown zijn ontstaan mag laten inhalen door haar werknemers, omdat dit niet strijdig is met de van toepassing zijnde cao. In deze cao staat namelijk dat Wibra met haar werknemers is overeengekomen dat er een gemiddeld aantal uren per week moet worden gewerkt, waarvoor de werknemer maandelijks een overeengekomen vast bedrag aan loon ontvangt, ook als er geen werk beschikbaar is. Wibra heeft zich hieraan gehouden en dit in uitvoering gebracht. Gemiddeld moet het winkelpersoneel over de resterende weken van 2021 40 minuten boven het aantal basisuren te werken, om de min-uren op te maken.


Ondanks de ingrijpende problemen waarmee de onderneming tijdens de corona-pandemie werd geconfronteerd, heeft Wibra de lonen immers steeds volledig voldaan, ook toen de winkels tijdelijk volledig waren gesloten en de omzet nagenoeg geheel wegviel. Er was (deels) geen arbeid, er werd wel steeds het volledig overeengekomen loon betaald; in het laatste kwartaal van 2020 als tegemoetkoming naar het personeel zelfs met een opslag van 5%. Het bepaalde in de cao kan dus niet als nietig (ongeldig) worden verklaard.


Ten slotte werd gesteld dat de Wibra zich als goed werkgever heeft gedragen. De eisende partij, Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna te noemen: ‘FNV’), is van mening dat de Wibra aan de ene zijde gebruik maakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (hierna te noemen: ‘NOW-regeling’) en aan de andere zijde de min-uren bij de werknemers ‘in rekening brengt’. Dit is volgens de FNV niet de bedoeling van deze regeling. FNV miskent hiermee echter dat deze subsidies door Wibra volledig zijn aangewend voor de betaling van de overeengekomen (basis)lonen van de werknemers, ook in de periode dat deze niet hebben gewerkt, overeenkomstig de bedoeling van de NOW-regeling. De subsidie is gerelateerd aan het omzetverlies van een onderneming. Ook als de werknemers wel hun gemiddeld aantal uren hadden gewerkt en Wibra had toch omzetverlies geleden, had Wibra van de NOW-regeling gebruik kunnen maken om aan haar loonbetalingsverplichting te kunnen voldoen.


Kortom, Wibra is in het gelijk gesteld en mag haar werknemers verplichten om de min-uren die tijdens de lockdwon zijn ontstaan in te halen.


Heeft u vragen over de juridische kwalificatie van de overeenkomst met uw flexwerkers en de verplichting om al dan niet uren in te halen of wilt u advies bij het opstellen van een solide overeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Consigliera Advocatuur op 0475-584214 of via info@consigliera.nl.


ECLI:NL:RBGEL:2021:3414

Comments


Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page