top of page

Geen roze wolk: ontslag tijdens bevallingsverlof!


Of u nu zelf een zwangere werknemer bent of als werkgever een zwangere werknemer in dienst heeft: er gelden bijzondere wettelijke rechten en plichten voor beide partijen tijdens een zwangerschap.

Wettelijke bescherming zwangere werknemers

Uiterlijk drie weken voor ingang van het zwangerschapsverlof dient de werknemer de zwangerschap aan de werkgever mede te delen. Vanaf het moment dat de werknemer aan de werkgever heeft medegedeeld dat er sprake is van een zwangerschap geldt er wettelijke bescherming voor de werknemer. De werknemer dient aan de werkgever een schriftelijke verklaring te overgeleggen waarin de uitgerekende datum staat vermeld. Het zwangerschapsverlof kan zes weken vanaf de uitgerekende datum ingaan, maar vier weken voor de uitgerekende datum dient de werknemer verplicht met zwangerschapsverlof te gaan.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als een werknemer vier weken zwangerschapsverlof opneemt dan is er minimaal recht op twaalf weken bevallingsverlof. In totaal zal de werknemer minimaal zestien weken afwezig zijn op de werkvloer. Echter, de daadwerkelijke duur van het verlof kan in de praktijk anders zijn. Dit is namelijk afhankelijk van de datum dat de geboorte plaatsvindt. Als een baby later wordt geboren dan is de duur van het zwangerschapsverlof langer. Tijdens de verlofperiode ontvangt de werknemer een WAZO-uitkering via het UWV en géén loon. Vakantiedagen worden wél door de werknemer tijdens de verlofperiode opgebouwd.

Ontslag en zwangerschap

Een werknemer kan niet wegens zwangerschap worden ontslagen. Gedurende de periode van zwangerschapsverlof én de eerste zes weken van het bevallingsverlof mag een werknemer in beginsel ook niet worden ontslagen. Alleen in uitzonderingsituaties -zoals reorganisaties- is ontslag dan mogelijk. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan uiteraard wel gedurende zwangerschap of het zwangerschaps – en/of bevallingsverlof aflopen. Zwangerschap mag echter niet de reden van niet verlengen zijn.

Onlangs is er een uitspraak gewezen door de kantonrechter in Rotterdam[1] waarbij de werkgever besloot om tijdens een gesprek met een werknemer gedurende haar bevallingsverlof mede te delen dat zij niet in haar functie kon terugkeren, omdat het vertrouwen bij de werkgever ontbrak. In het bijzijn van haar baby werd aan haar verteld dat zij een oplossing voor deze situatie wilden vinden. Uiteraard viel dit niet goed bij de werknemer (en naderhand ook niet bij haar partner die zich grievend jegens de leidinggevende heeft uitgelaten, o.a. op diens LinkedInpagina). Uiteindelijk heeft de werknemer zich na haar bevallingsverlof per direct ziek gemeld. Vervolgens werd er een ontbindingsprocedure gestart door de werkgever bij de kantonrechter wegens verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever stelde dat werknemer zélf verantwoordelijk hiervoor was. De kantonrechter besloot vervolgens om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar oordeelde hierbij dat de werkgever een forse billijke vergoeding van € 25.000,00 was verschuldigd (ongeveer 5 maandsalarissen). De reden daarvoor was dat werknemer in een kwetsbare positie verkeerde ten tijde van het bewuste gesprek. Niet viel in te zien waarom werkgever het gesprek niet na het bevallingsverlof van werkneemster had kunnen voeren. Wellicht was de billijke vergoeding nog hoger uitgevallen indien werkneemster haar inkomensschade concreet had weten te onderbouwen.

Wees dus behoedzaam bij een voorgenomen ontslag van een werknemer tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof. Dit kan immers vergaande nadelige financiële gevolgen met zich mee brengen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en rechtspraak of de arbeidsovereenkomsten in uw bedrijf zorgvuldig en accuraat tot stand gekomen zijn. Hierbij zullen wij niet alleen de eisen van huidige arbeidswetgeving worden meegenomen, maar wordt volledig nagegaan of uw arbeidsovereenkomsten juridisch zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Ook kunnen wij nagaan als u werknemer bent of uw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen van overige juridische bepalingen. Indien u te maken heeft met ontslag, ziekte of andere situaties die van invloed zijn op uw arbeidsrechtelijke positie of die van uw werknemers dan kunnen wij u ook bijstaan.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via info@consigliera.nl

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:3432

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page