top of page

Vernieuwingen in het arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)


Minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met een aantal maatregelen bewerkstelligen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom heeft hij een nieuwe wet, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), tot stand gebracht. Dit wetsvoorstel was eerst via een internetconsulentatie gepubliceerd. De einddatum van deze consultatie was 7 mei 2018. Via deze internetlink is meer informatie over de consultatie te vinden.

De minister is van plan om het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State te sturen en erna naar de Tweede Kamer.

Kort samengevat bevat de WAB de volgende maatregelen:

· Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

· Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.

· De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

· Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

· Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.

· De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.

· Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

· Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

· Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

· Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

· De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Op de WAB is inmiddels ook de nodige kritiek gekomen. De Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (Vva) schreven namelijk in reactie op het wetsvoorstel onder meer dat deze deels te beschouwen is als reparatie van de Wet werk en Zekerheid (WWZ) waardoor het arbeidsrecht recentelijk werd gewijzigd. Echter, na de reparatie zullen de scheurtjes toch zichtbaar blijven en de vereenvoudiging van het ontslagrecht verder uit zicht raken.

Al met al blijft het arbeidsrecht zich verder ontwikkelen en is het nog niet duidelijk op welke termijn en in welke vorm de laatste ontwikkelingen zich definitief voor langere tijd zullen voordoen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan aan de hand van actuele wetgeving en rechtspraak of de arbeidsovereenkomsten in uw bedrijf zorgvuldig en accuraat tot stand gekomen zijn. Ook kunnen wij nagaan als u werknemer bent of uw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen van het recht. Indien u te maken heeft met ontslag, ziekte of andere situaties die van invloed zijn op uw arbeidsrechtelijke positie of die van uw werknemers dan kunnen wij u ook bijstaan.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page