top of page

Verkorting duur partneralimentatie

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden op dit moment nog de volgende wettelijke termijnen voor het betalen van partneralimentatie:

· maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;

· maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen dat langer duurde dan 5 jaar;

· net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

De politieke partijen VVD, PvdA en D66 willen echter de duur van de partneralimentatie na een echtscheiding verkorten tot maximaal 5 jaar. Uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk indien er sprake is van kinderen onder de 12 jaar en iemand vanwege zijn of haar leeftijd dicht tegen de wettelijke pensioentermijn zit. In deze gevallen kan er toch langer partneralimentatie worden betaald.

De politiek is namelijk van mening dat de huidige wettelijke regels niet in overeenstemming zijn met de realiteit van de hedendaagse samenleving. Vrouwen stoppen in het algemeen namelijk al lang niet meer volledig met werken als zij moeder worden, vrouwen zijn beter opgeleid dan voorheen, de zorg voor de kinderen wordt steeds meer gedeeld tussen man en vrouw en huwelijken duren korter dan vroeger.

Reeds in 2015 was er reeds een initiatiefwetvoorstel van deze partijen tot stand gekomen, maar dit werd wegens kritiek daarop van andere partijen en de Raad van State niet in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Binnenkort zal er dan ook een verbeterd wetsvoorstel aangeboden worden door deze partijen in de Tweede Kamer. Er wordt verwacht dat dit voorstel wel kan rekenen op brede steun. Indien de regeling partneralimentatie wordt geactualiseerd zal de gewijzigde regeling ook meer aansluiten op overige sociale wetgeving. De afgelopen jaren zijn op dit gebied namelijk de nodige wetten gewijzigd om te stimuleren dat mensen meer in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien.

De verwachting is tevens dat door aanpassing van de duur van partneralimentatie ook het aantal personen dat zich jaarlijks meldt bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen omlaag zal gaan. Ook wordt verwacht dat de alimentatie rekenregels worden aangepast, omdat daar veel kritiek op is geweest wegens hun complexiteit.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen voor u nagaan indien u gaat scheiden hoe hoog de partneralimentatie is die u dient te betalen of gaat ontvangen. Ook zal hierbij de duur worden nagegaan. Ook indien de wet nog niet op dit punt is gewijzigd, kunnen wij bij reeds vastgestelde alimentatieverplichtingen nagaan of deze wellicht kunnen worden gewijzigd. Eveneens kunnen wij u bijstaan indien u recht heeft op partneralimentatie, maar deze door uw ex-partner niet aan u wordt betaald.

Wanneer u nog verdere vragen heeft of nadere informatie wenst dan staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 046 – 451 52 21 of per email-bericht via sandy.emons@consigliera.nl.

Tags: echtscheiding, partneralimentatie, alimentatieduur, alimentatie, huwelijk

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page