top of page

Nieuwe steunmaatregelen MKB


Inmiddels is de coronacrisis een langlopende economische crisis en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Veel mensen, maar vooral ook veel ondernemers, zijn zwaar getroffen door deze crisis. Vandaar dat het kabinet de steunmaatregelen heeft uitgebreid. Welke steunmaatregelen zijn er nu?


TVL

Om te beginnen biedt het kabinet de TVL aan. TVL staat voor Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. Ook (middel) grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen vanaf 2021 de TVL aanvragen.


Aan de tegemoetkoming zitten wel een aantal voorwaarden:


· U bent een mkb-ondernemer of een zzp’er;

· U bent gevestigd in Nederland;

· U hebt ondersteuning nodig bij uw vaste lasten;

· U hebt een omzetverlies van minimaal 30%;

· U hebt minimaal € 3.000,- aan vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort;

· Uw onderneming is opgericht voor 15 maart 2020 en ingeschreven in het KvK Handelsregister.


Het subsidiepercentage groeit mee met het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 30%, krijgt u een subsidie van 60% en bij een omzetverlies van 100% krijgt u een subsidie van zelfs 85%.


Gesloten detailhandel krijgen een extra voorraadsubsidie van 21%. Deze subsidie wordt automatisch aan de TVL toegevoegd.


Het minimum en maximum subsidiebedrag wordt verhoogd. Per kwartaal is de subsidie minimaal € 1.500,-. Het maximum hangt af van het aantal werknemers. Voor bedrijven met maximaal 250 werknemers is het maximum van de subsidie € 350.000,-. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers is het maximum van de subsidie € 400.000,-.


Vanaf 30 juni 2021 kan een bedrijf de TVL per kwartaal aanvragen.


Tozo

Daarnaast biedt het kabinet de Tozo aan. Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, waaronder ook weer zzp’ers. De regeling biedt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen van een zelfstandige tot onder het sociaal minimum daalt. Ook voorziet het in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorwaarden zijn op punten tijdelijk versoepeld. Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:


· U heeft als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;

· U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd;

· U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

· Uw bedrijf is gevestigd in Nederland;

· Uw bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;

· U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK;· U heeft alle noodzakelijke vergunningen;

· U bent voor 17 maart 2020 met uw onderneming gestart en ingeschreven bij de KvK;

· U voldoet over 2019 aan het urencriterium. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte

· U bent directeur-grootaandeelhouder en bezit alleen of samen met andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen;

· De uitsluitingsgronden van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing;

  • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.

Wanneer u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Wanneer u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Buiten Nederland wilt wel zeggen in de landen van de EU, EER of in Zwitserland.Startersregeling

Voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, heeft het kabinet een aparte regeling. De precieze invulling van deze regeling moet nog worden ingevuld. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden. De regeling zal zoveel mogelijk gebaseerd worden op de TVL en ook gelden voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.NOW

Naast de bovenstaande regelingen, blijft natuurlijk de NOW-regeling van kracht. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die


als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen kampen met een substantieel omzetverlies van ten minste 20%. Bij het UWV kan een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten worden ingediend. Werkgevers ontvangen een voorschot. Werknemers met vaste en flexibele contracten kunnen zo doorbetaald worden.


Momenteel is de NOW 3 van kracht. De NOW 3 heeft verschillende tijdvakken namelijk:


· NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

· NOW 3.2: 1 januari 2021 tot 1 april 2021

· NOW 3.3: 1 april 2021 tot 1 juli 2021


Voor nu is dus de NOW 3.2 van belang. Het loket om deze regeling aan te vragen gaat naar verwachting open op 15 februari en sluit weer op 14 maart 2021. Het is dus van belang om dit goed in de gaten te houden.


Voor de NOW 3.2 geldt het volgende:


· U heeft over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20%;

· Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020;

· De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden;

· Wanneer u de tegemoetkoming heeft ontvangen van de derde aanvraagperiode moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode hierop aansluiten;

· De tegemoetkoming is maximaal 85% van de hoofdsom;

· De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom van juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming;

· Als u een werknemer ontslaat of zijn contract afloopt dan heeft u een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk;

· Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag bent u verplicht om dit te melden bij het UWV;

· Het maakt niet uit of u eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen.


Aan de tegemoetkoming NOW voor de vierde aanvraagperiode zijn ook een aantal plichten verbonden, namelijk:


· U gebruikt de tegemoetkoming in ieder geval om uw loonkosten te betalen en de loonsom houdt u zoveel mogelijk gelijk;

· Bij ontslag heeft u een inspanningsplicht en een meldingsplicht bij het UWV zoals hiervoor genoemd;

· U bent verplicht uw werknemers te stimuleren tot scholing zodat zij zich aan kunnen passen aan de nieuwe economische situatie;

· U houdt een administratie bij die tot 5 jaar na vaststelling van de tegemoetkoming bewaard wordt;

· U keert geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koopt geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming

€ 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.Wanneer u vragen heeft over het bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via info@consigliera.nl of telefonisch via het nummer 0475-584214.

Comments


Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page