top of page

Omgang en alimentatie tijdens de Coronacrisis


De laatste tijd grijpt het coronavirus om zich heen. Er zijn door de overheid flinke maatregelen genomen. Maar wat als u door het

coronavirus inkomen mist en daardoor uw alimentatieverplichting niet kunt nakomen of juist daardoor een grotere behoefte heeft? En hoe dient er vorm te worden gegeven aan de omgangsregeling met uw kind(eren)? In deze blog zullen wij kort toelichten welke stappen u kunt nemen om de omgang en de alimentatie zo goed mogelijk te regelen in deze crisisperiode.

Omgang:

Het is natuurlijk wenselijk om de omgang en zorgverdeling van uw kind(eren) plaats te laten vinden via de normale afspraken. Dit is ook van belang voor uw kind(eren). Echter, wij begrijpen natuurlijk dat u zich zorgen maakt om de gezondheid van uw kind(eren). Wellicht kunt u uw zorgen met uw ex-partner bespreken om tot nieuwe tijdelijke afspraken te komen. Uw ex-partner maakt zich waarschijnlijk ook zorgen om de gezondheid van het/de kind(eren). In overleg met uw ex-partner kunnen de afspraken aangepast worden: Hoe kan het contact met het/de kind(eren) het beste vorm gegeven worden? Is het wenselijk om aanpassingen in de omgangsregeling te maken nu het/de kind(eren) niet naar school gaan? Het is van belang om met uw ex-partner te denken aan het belang van het/de kind(eren) om met beide ouders omgang te hebben.

Indien u of uw ex-partner verkoudheidsklachten heeft, kan het contact wellicht op een andere manier plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra (video-)belmomenten. Tijdens deze momenten hoeft u niet alleen te praten maar er kunnen ook spelletjes worden gedaan, voorgelezen worden of samen zingen of helpen met huiswerk of andere zaken.

Alimentatie:

In sommige gevallen is het noodzakelijk om de alimentatie aan te passen. Het coronavirus kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het inkomen. Indien u terugvalt in inkomen kan het zijn dat u een grotere behoefte heeft of dat u niet meer in staat bent om aan uw alimentatieverplichting te voldoen. Dit kan vervelend zijn voor u en uw ex-partner en kan dan ook leiden tot spanningen in de relatie met uw ex-partner. Het kan dan ook goed zijn om dit met uw ex-partner te bespreken zodat uw ex-partner er in ieder geval weet van heeft. Ook kunt u tijdelijke afspraken proberen te maken met uw ex-partner. Het bespreekbaar maken van deze financiële problemen is natuurlijk niet leuk maar wel belangrijk. Indien u onderling tot tijdelijke afspraken kunt komen is het belangrijk om deze afspraken duidelijk op papier te zetten. Denk eraan dat u het nieuwe bedrag noteert en voor welke periode de afspraken gelden. Wees bij het noteren van de afspraken zo duidelijk mogelijk. Ook een handtekening van beide partners kan van toegevoegde waarde zijn. Met een handtekening kan namelijk aangetoond worden dat er is ingestemd met hetgeen op papier staat.

Mocht het niet lukken om tot een regeling te komen, kunt u zich tot een advocaat of mediator wenden. Een mediator probeert met u en uw ex-partner toch nog te komen tot tijdelijke afspraken. Voor mediation is het wel van belang dat u en uw ex-partner bereid zijn om samen tot een oplossing voor deze problemen te komen. Indien u of uw ex-partner niet bereid is om samen afspraken te maken omtrent de alimentatie, kunt u zich ook tot een advocaat wenden. Een advocaat kan een herberekening maken van de draagkracht. Er kan dan een herzieningsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal de draagkracht en de onderhoudsbehoefte bekijken. Ook bekijkt de rechter de omstandigheden en individuele verplichtingen. De rechter toetst aan de vraag of er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Het is hierbij wel van belang dat de gewijzigde omstandigheden niet zijn ontstaan door een keuze die u zelf heeft gemaakt. Minder inkomsten als gevolg van het Coronavirus kan daarmee als geldige omstandigheid worden aangemerkt. De rechter kan de alimentatie tijdelijk verlagen of op nihil stellen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Mr. Smits-Emons kan samen met u en (eventueel) uw ex-partner bekijken welke ruimte er is om de afspraken omtrent de alimentatieverplichtingen aan te passen. Zij kan met u en (eventueel) uw ex-partner bespreken wat wenselijk is voor uw situatie. De draagkracht zal berekend worden en aan de hand daarvan wordt er gekeken welke afspraken er gemaakt zullen worden. Ook kan mr. Smits-Emons een herzieningsverzoek voor de partneralimentatie of de kinderalimentatie bij de rechtbank indienen en u bijstaan in de procedure. Indien u onderling afspraken gemaakt heeft met uw ex-partner kunt u deze ook aan ons voorleggen om te kijken of deze afspraken voldoende duidelijk zijn.

Voor meer informatie of voor persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen via: info@consigliera.nl.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page