top of page

BENT U AL KLAAR VOOR DE AVG?


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese verordening die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen. Deze nieuwe verordening zal grote gevolgen hebben voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Organisaties zijn binnenkort gebonden aan strengere verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zo geldt voor organisaties een zogeheten verantwoordingsplicht, dienen zij een Data Protection Impact Assesment (DPIA) uit te voeren en dient in bepaalde bevallen een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) te worden aangesteld. Wij zullen u in dit artikel informeren over de gevolgen van de AVG voor u en hoe wij u als organisatie hiermee kunnen helpen. Iedere organisatie verwerkt al snel persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een persoon en ook indirecte gegevens die iets over iemand zeggen. Persoonsgegevens mogen alleen nog maar worden opgeslagen indien er aan één van de zes zogeheten wettelijke grondslagen wordt voldaan. Toestemming van de betrokken persoon valt onder één van deze grondslagen. Indien een organisatie zich hier niet aan houdt kan er een boete worden opgelegd van maximaal 20 miljoen euro. Het is voor organisaties dus van essentieel belang dat zij op de hoogte zijn van alle nieuwe veranderingen en hoe zij deze veranderingen kunnen doorvoeren. Wat kunnen wij voor u doen?

Organisaties met werknemers in dienst en commerciële organisaties met klanten komen al snel in aanraking met het verwerken van persoonsgegevens. Door de invoering van de AVG zullen zij veranderingen moeten doorvoeren om AVG-compliant te zijn. De toepassing en de gevolgen van de AVG is voor iedere organisatie verschillend. Consigliera wilt dan ook graag met u kijken hoe zij u hiermee het beste kan helpen.

Wij kunnen u helpen en adviseren omtrent alle zaken die privacy raken. Wij bieden hiervoor de volgende diensten aan:

· Helpen en adviseren bij het opstellen van een privacyreglement: hierin wordt afgesproken hoe uw organisatie omgaat met verwerkte persoonsgegevens;

· Het opstellen van een retentiebeleid: waarin de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens wordt vastgelegd;

· Het wijzigen van bewerkersovereenkomsten in verwerkersovereenkomst conform de wettelijke vereisten;

· Begeleiding bij het aanmaken van een verwerkingsregister; hierin worden alle persoonsgegevens van uw organisatie verwerkt. Dit register is noodzakelijk om aan te tonen dat u als organisatie de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft ondernomen;

· Arbeidscontracten beoordelen en op basis hiervan een advies uitbrengen: dit is nodig om zo toestemming te krijgen, van de werknemer, om persoonsgegevens te bewaren;

· Overige vragen inzake privacy beantwoorden.

Kortom, er komt veel kijken bij de veranderingen omtrent de AVG. Wij willen u graag helpen met het doorvoeren van deze veranderingen binnen uw bedrijf. Wanneer u nog verdere vragen heeft, staan wij altijd voor u klaar en kunt u ons telefonisch bereiken op: 046-451 52 21.

Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page