top of page

Nieuwe financiële regeling: TONK

Nieuwe financiële regeling: TONKIn een aantal gemeenten is het al mogelijk om de nieuwe financiële regeling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, aan te vragen. Maar wat houdt deze regeling in en wanneer heeft u er recht op? Hoe ziet de aanvraagprocedure voor deze regeling er uit en waar moet u verder nog op letten? In deze blog zullen de belangrijkste punten van de TONK aan bod komen.


Wat is de TONK?

TONK is een financiële tegemoetkoming van de gemeente, die u kunt aanvragen indien u te weinig inkomen heeft voor het betalen van noodzakelijke kosten, als gevolg van de coronamaatregelen. De vergoeding die u uit deze regeling ontvangt, is bedoeld voor het betalen van uw noodzakelijke kosten, zoals woonkosten. Voorbeelden van woonkosten zijn de huur of hypotheek, kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. De financiële tegemoetkoming is vaak bedoeld om te houden maar het kan ook zijn dat u de uitkering als lening krijgt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag krijgt waarmee u de TONK terug kunt betalen.


Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor TONK gelden er enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • U bent 18 jaar of ouder;

  • U heeft een aanzienlijk verlies van inkomsten door de coronacrisis;

  • U kunt uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen betalen;

  • Een andere financiële regeling of uitkering vult onvoldoende aan om daarvan uw woonkosten te kunnen betalen.


Uw gemeente kan aanvullende voorwaarden voor TONK stellen. Een veelgenoemde voorwaarde is dat u ook daadwerkelijk in die gemeente woonachtig bent. U moet TONK namelijk aanvragen bij uw eigen gemeente.


De waarde van uw woning, vermogen in uw ondernemingen, inkomsten uit de regeling Tegemoetkoming voor Vaste Lasten en inkomsten uit de regeling Tegemoetkoming in loonkosten tellen niet mee voor het bepalen of u in aanmerking komt voor TONK.


Waar en vanaf wanneer kan de TONK worden aangevraagd?

TONK kan worden aangevraagd via de website van uw gemeente. Tevens vindt u op de website van uw gemeente vanaf wanneer de TONK kan worden aangevraagd, hoe de TONK kan worden aangevraagd, welke (aanvullende) voorwaarden er gelden en algemene informatie over de TONK.


In sommige gemeenten is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Andere gemeenten zijn zich nog aan het voorbereiden op de openstelling van de regeling en geven aan dat er per 1 april 2021 of per begin april een aanvraag kan worden ingediend. Kijk daarom op de website van uw gemeente voor de meest actuele informatie over de datum waarop u uw aanvraag in kunt dienen.


U kunt maximaal zes maanden TONK krijgen. TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de maanden januari, februari en maart 2021. TONK kan over de periode januari tot en met juni 2021 worden toegewezen. U kunt de uitkering aanvragen voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen nodig heeft.


Per gemeente verschillend?

Op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de TONK, kan verschillen per gemeente. Gemeenten bepalen zelf de doelgroep en de hoogte van de vergoeding. Gemeenten bepalen zelf of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft, welk deel van de woonkosten het huishouden nog zelf kan betalen en hoeveel vermogen u maximaal mag hebben. Gemeenten bepalen per aanvraag de hoogte van het te ontvangen bedrag.


Het is daarom goed om de informatie en de (aanvullende) voorwaarden van uw gemeente goed door te lezen.


Heeft u vragen over de voorwaarden of uitvoering van deze regeling of kunnen wij u op een andere manier behulpzaam zijn dan kunt u ons bereiken op info@consigliera.nl of bellen met mr. S.L. (Sandy) Smits-Emons op telefoonnummer 06-48889770.

Comments


Uitgelichte berichten
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page